Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Brug af den interne

Brug af den interne hukommelse Kameraet har ca. 45 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes. Du kan optage billeder på den interne hukommelse, hvis der ikke er indsat et hukommelseskort i kameraet. B B Intern hukommelse Når der er indsat et hukommelseskort [Optagelse]: Optages billederne på hukommelseskortet. [Afspilning]: Billederne på hukommelseskortet afspilles. [Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige funktioner på billederne på hukommelseskortet. Når der ikke sidder et hukommelseskort i kameraet [Optagelse]: Der optages billeder i den interne hukommelse. [Afspilning]: Der afspilles billeder, som er lagret i den interne hukommelse. [Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige funktioner på billederne i den interne hukommelse. Om billeddata lagret i den interne hukommelse Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende metoder. Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer Følg fremgangsmåden på side 112 uden, der er et hukommelseskort i kameraet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kopiering (sikkerhedskopi) af data på et hukommelseskort Find et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i [Kopier] (side 102). Bemærk • Du kan ikke overføre billeddata på et hukommelseskort til den interne hukommelse. • Du kan overføre data, der er lagret i den interne hukommelse, til en computer ved at slutte kameraet til en computer via et USB-kabel, der sluttes til kameraets multistik. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den interne hukommelse. 22 DK

Intelligent autojustering Gør det muligt at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger. DSC-W380/W390: 1 Indstil funktionsvælgeren til (Intelligent autojustering). 2 Optag med udløserknappen. DSC-W350/W360: 1 Indstil funktionsknappen på (Stillbillede). 2 MENU t (Opt.funkt.) t (Intelligent autojustering) t z på kontrolknappen. 3 Optag med udløserknappen. Bemærk • Blitzen er indstillet til [Auto] eller [Fra]. zOm scenegenkendelse Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion lader kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk. Guide og ikon til scenegenkendelse Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kameraet registrerer (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro) eller (Portræt), og viser et ikon på LCD-skærmen, når der genkendes en scene. Du kan finde flere oplysninger på side 61. Fortsættes r 23 DK