Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Blitz 1 Tryk på (Blitz)

Blitz 1 Tryk på (Blitz) på kontrolknappen. 2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen. (Auto) (Til) (Langsom synkro) Bemærk (Fra) Blitzen aktiveres automatisk i mørke områder eller hvis der er modlys. Blitzen udløses altid. Blitzen udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. Der bruges ikke blitz. • Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden. • Under opladning af blitzen vises . • Du kan ikke bruge blitzen under serieoptagelse. • I Intelligent autojusterings-tilstand og Nem optagelse-tilstand kan du kun vælge [Auto] eller [Fra]. • Blitzen indstilles til [Fra] i panorering. zNår der opstår "runde hvide pletter" på billeder taget med blitz Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter. Kamera Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Motiv Partikler (støv, pollen, osv.) i luften Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses? • Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz. • Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Fra] vælges automatisk). 36 DK

Smiludløser Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 Tryk på (Smil) på kontrolknappen. 2 Vent, til der kan registreres et smil. Hvis smilniveauet overskrider punktet b på indikatoren, tager kameraet automatisk billeder. Hvis du trykker på udløserknappen i tilstanden Smiludløser, tager kameraet billedet og vender tilbage til tilstanden Smiludløser. 3 Tryk på knappen (Smil) igen for at stoppe optagelsen. Bemærk • En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne hukommelse er fuld. • Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene. • Du kan ikke bruge digital zoom. • Hvis der er valgt Panorering eller Filmtilstand, kan du ikke anvende Smiludløser-funktioner. zTip til bedre optagelse af smil Ansigtsregistreringsramme Indikator for Følsomhed for smilregist 1 Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene. Du må ikke skjule ansigtet med en hat, maske, solbriller, osv. 2 Prøv at placere ansigtet med front mod kameraet og så lige som muligt. Sørg for, at øjnene er smalle. 3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for kameraet at registrere smilet, når tænderne er synlige. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks • Lukkeren udløses, når der registreres et smil på et af de registrerede ansigter. • Brug [Registrering af ansigter] til at vælge det motiv, der skal prioriteres ved registrering af ansigter. Hvis du vil registrere smil på et andet ansigt, skal du skifte prioritet med z på kontrolknappen (side 64). • Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i menuen. 37 DK