Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Selvudløser 1 Tryk på

Selvudløser 1 Tryk på (Selvudløser) på kontrolknappen. 2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen. (Fra) Bruger ikke selvudløseren. (10 sek) Indstiller selvudløseren på 10 sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres en biplyd, indtil lukkeren aktiveres. Tryk på igen for at annullere. (2 sek) Indstiller selvudløseren på 2 sekunder. (Selvportræt, én person) (Selvportræt, to personer) Bemærk Indstil selvudløseren til [Selvportræt]. Når kameraet har registreret det specificerede antal ansigter, høres et bip, og udløseren aktiveres 2 sekunder senere. Du må ikke flytte kameraet, mens dette sker. • I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [10 sek] eller [Fra]. • [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] kan ikke vælges i filmtilstand. • Selvudløseren kan ikke anvendes i panorerings-tilstand. zAutomatisk optagelse med Portrætselvudløser Vend objektivet mod dig selv, så at dit ansigt kan ses på LCD-skærmen. Kameraet registrerer motiverne, hvorefter lukkeren aktiveres. Kameraet udregner den optimale sammensætning og sikrer, at ingen ansigter skæres bort fra LCD-skærmen. • Du tage et billede under denne handling ved at trykke på udløserknappen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zTip til forebyggelse af sløring Hvis dine hænder eller din krop flytter sig mens du holder kameraet og samtidig trykker på udløserknappen, vil der opstå kamerarystelser. Kamerarystelser opstår ofte i forbindelse med svag belysning og ved langsomme lukkerhastigheder som i tilstanden (Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip. • Optag med selvudløseren på 2 sekunders forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde armene ind til siden, når du trykker på udløserknappen. • Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en flad overflade, hvor du kan holde det stille. 38 DK

Visning af stillbilleder 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg et billede med kontrolknappen. zVisning af billeder, der er taget med et andet kamera Kameraet opretter en databasefil på et hukommelseskort og registrerer hvert billede til senere afspilning. Hvis kameraet registrerer billeder, der ikke er registreret i databasefilen på hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". Hvis du vil se uregistrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere billederne. • Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 39 DK