Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Afspilningszoom

Afspilningszoom Afspiller forstørrede billeder. 1 Tryk på (Afspilning-zoom)-knappen mens du afspiller stillbilleder. Billedet forstørres til dobbelt størrelse og centreres. 2 Tilpas placeringen med kontrolknappen. 3 Ændr zoomskalaen med W/T (zoom)-knappen. Tryk på knappen (T) for at zoome ind, W for at zoome ud. Tryk på z for at annullere afspilnings-zoom. zSådan gemmes forstørrede billeder Du kan gemme et forstørret billede med beskæringsfunktionen. Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær]. Viser den del af billedet, der ses på skærmen Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 40 DK

Billedindeks Viser flere billeder samtidigt. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på knappen (Indeks) for at få vist indeksskærmen. Tryk på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder. Tryk på knappen endnu engang for at se billeder med kalenderen mens du afspiller i [Datovisning]. 3 Vælg et billede med kontrolknappen, og tryk på z for at vende tilbage til visning af et enkelt billede. Bemærk • Hvis du vælger Nem visning-tilstand mens du ser billeder i indekstilstand, skiftes der til enkeltbilledtilstand. I enkeltbilledtilstand kan du ikke se billeder i indekstilstand. zVisning af billeder fra den ønskede dato/mappe Vælg panelet i venstre side med kontrolknappen, og vælg derefter den ønskede dato/mappe med v/V. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger zVisning af billeder med kalenderen Indeks Når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning], skal du trykke på knappen (Indeks) for at komme til at se billeder med Kalenderen, hvorimod indekset kan vise flere billeder. • For at vælge den måned, du ønsker at vise, skal du vælge / med kontrolknappen, og derefter den ønskede måned. • For at se billeder for den valgte dato i indekstilstand, skal du vælge datoen med kontrolknappen og derefter trykke på z. • Hvis du vil lukke kalenderen, skal du vælge med kontrolknappen og derefter trykke på z. 41 DK