Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

EV Du kan justere

EV Du kan justere eksponeringen manuelt i trin af 1/3 EV fra –2.0 EV til +2.0 EV. 1 MENU t (EV) t den ønskede EV-indstilling Bemærk • EV-indstillingen kan ikke ændres i Nem optagelse. • Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en justering af eksponeringen muligvis ikke effektiv. zJustering af eksponering til optagelse af bedre billeder Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede Korrekt eksponering Lavere EV-indstilling – Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Højere EV-indstilling + Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede Indeks 52 DK

ISO Justerer lysfølsomheden når kameraet er indstillet til Auto programmeret eller vandet) i Valg af motiv. 1 MENU t (ISO) t den ønskede tilstand (Auto) / / / / / / (Under Vælger automatisk ISO-følsomheden. Du kan reducere sløring i mørke omgivelser eller ved optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden (vælg et højere tal). Bemærk • Der kan ikke vælges andre ISO-indstillinger end [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse-tilstand eller når [DRO] er indstillet til [DRO plus]. zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af ISO-følsomheden. Høj ISO-følsomhed Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens lukkerhastigheden øges for at reducere sløring. Der opstår imidlertid ofte støj i billedet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Lav ISO-følsomhed Optager et blødere billede. Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere. Fortsættes r 53 DK