Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger zTip til forebyggelse af sløring Selv om kameraet holdes roligt, bevæger motivet sig under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når der trykkes på udløserknappen. Kamerarystelser reduceres automatisk, men funktionen reducerer ikke effektivt sløring af motivet. Sløring af motivet hænder ofte ved lav belysning eller under omstændigheder, der kræver lave lukkerhastigheder. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip. • Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen, før motivet bevæger sig. • Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 54 DK

Hvidbalance Justerer farvetoner (hvidbalance) efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis billedets farve ser unaturlig ud. 1 MENU t (Hvidbalance) t den ønskede tilstand (Auto) (Dagslys) (Skyer) (Fluoresce. hvidbalance 1) (Fluoresce. hvidbalance 2) (Fluoresce. hvidbalance 3) n (Skinnende) (Blitz) (Et tryk) Justerer hvidbalancen automatisk, så farverne gengives naturligt. Justerer for udendørslys på en klar dag, om aftenen, om natten, neonlys, fyrværkeri, osv. Justerer for en skyet himmel eller et sted med skygge. [Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys. [Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturligt hvidt fluorescerende lys. [Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvidt fluorescerende dagslys. Justerer for steder under en skinnende lampe eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie. Justerer for blitzforholdene. Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid. Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med [Auto] eller andre tilstande. (1 tryk indst.) Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i tilstanden [Et tryk]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • [Hvidbalance] kan ikke justeres i tilstanden Intelligent autojustering eller Nem optagelse. • [Blitz] i [Hvidbalance] kan ikke justeres i følgende situationer: – I Panorering – Filmtilstand – Når Valg af motiver er indstillet til tilstanden (Høj følsomhed). • Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2], eller [Fluoresce. hvidbalance 3]. • Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance] indstillet til [Auto]. • Når blitzen er [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk], eller [1 tryk indst.]. • [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op. 55 DK