Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Fokus Du kan ændre

Fokus Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med automatisk fokuseringsindstilling. AF står for "Autofokus" – en funktion, der automatisk fokuserer. 1 MENU t (Fokus) t den ønskede tilstand (Multi-AF) (Center-AF) Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens ramme. Når du trykker udløserknappen halvt ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises en grøn ramme omkring det område, der er i fokus. AF-afstandsmålerramme • Når du aktiverer funktionen Registrering af ansigter, indstilles der AF på ansigter. • Når Valg af motiv er indstillet til tilstanden (Under vandet), er fokusfunktionen egnet til optagelse under vandet. Når der opnås fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned, vises der en stor grøn ramme. Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af afstandsmålerens ramme. Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere billedet, som du ønsker. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger (Spot - AF) Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt område. Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere billedet, som du ønsker. Hold kameraet roligt, så motivet og AF-afstandsmålerrammen ikke kommer ud af justering. AF-afstandsmålerramme AF-afstandsmålerramme Indeks Bemærk • Hvis du bruger [Digital zoom] eller [AF-lampe], deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen. • Du kan ikke bruge funktionen Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF]. • Fokustilstanden er fastlåst på [Multi-AF] i følgende situationer: – Intelligent Autojustering – Tilstanden Nem optagelse – Filmtilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] Fortsættes r 58 DK

zIndstilling af fokus på motiver, der findes nær kanten af skærmen Gør følgende, hvis motivet er ude af fokus: Søgning på MENUpunkter/indstillinger AFafstandsmålerramme Indikator for AE/ AF-lås 1Lav kompositionen af optagelsen om, så motivet er centreret i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus på motivet (AF-lås). 2Når indikatoren for AE/AF-lås holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned. • Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange, du ønsker. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 59 DK