Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Registrering af ansigter

Registrering af ansigter Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk indstillingerne fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion. 1 MENU t (Registrering af ansigter) t den ønskede tilstand (Fra) (Auto) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Ramme til registrering af ansigter (orange) Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og fokuserer efter prioritet. Rammen til registrering af ansigter i hovedmotivet bliver orange. Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvt ned. Ramme til registrering af ansigter (hvid) Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering. Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal indstille fokus på. Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. Bemærk • [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i følgende situationer: – Tilstanden Nem optagelse – I Panorering – Filmtilstand • Du kan ikke vælge [Fra] når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller når lysmålermetoden er indstillet til [Multi]. • Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom. • Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. • Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt, afhængigt af forholdene. • Når du optager med Smiludløser, indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], også selvom den var indstillet til [Fra]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 64 DK

zValg af prioriteret ansigt Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal indstilles fokus på, i overensstemmelse med indstillingen [Registrering af ansigter], men du kan også selv vælge det ansigt, der skal prioriteres. Ramme til ansigtsprioritet slået fra 1Tryk på z på kontrolknappen, mens der udføres Registrering af ansigter. Ansigtet til venstre vælges som prioriteret ansigt, og rammen ændres fra til en orange ramme ( ). 2Hver gang du trykker på z, flyttes rammen for ansigtsprioritet et ansigt til højre. Tryk flere gange på z, indtil den orange ramme ( ) vises omkring det ansigt, du ønsker at vælge. 3Hvis du vil annullere en ansigtsregistrering (Fra), skal du flytte den orange ramme til ansigtet længst til højre og derefter igen trykke på z. • Det valgte ansigt kan muligvis ikke registreres korrekt, afhængigt af omgivelsernes lysforhold, motivets frisure, osv. I dette tilfælde skal ansigtet vælges igen under de forhold, som billedet skal optages under. • Når funktionen Smiludløser bruges med rammen til ansigtsregistrering, udføres der kun Registrering af smil for det valgte ansigt. • Du kan ikke vælge det prioriterede ansigt il Nem optagelse-tilstand eller når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 65 DK