Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

DRO I Auto programmeret,

DRO I Auto programmeret, analyserer kameraet motivet, der skal optages, og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for at forbedre billedkvaliteten. DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer forskellen mellem lyse og mørke områder i et billede. 1 MENU t (DRO) t den ønskede tilstand (Fra) (DRO standard) (DRO plus) Der udføres ingen justering. Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast. Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast, og gør dem mere udtalte. Bemærk • Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt. • Kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan indstilles for ISO værdien, når [DRO plus] er indstillet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 66 DK

Reduktion af lukkede øjne Når Valg af motiv er indstillet til (Blødt snap), mens du optager et billede, optager kameraet automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og optager automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinker. 1 MENU t (Reduktion af lukkede øjne) t den ønskede tilstand (Auto) (Fra) Når du har aktiveret Registrering af ansigter, sørger funktionen Reduktion af lukkede øjne for, at der kun optages billeder, hvor motivet har åbne øjne. Funktionen Reduktion af lukkede øjne bruges ikke. Bemærk • Reduktion af lukkede øjne kan ikke bruges i følgende situationer: – Når der bruges blitz – Når Serieoptagelse-tilstand er valgt – Når funktionen Registrering af ansigter ikke fungerer – Når funktionen Smiludløser er aktiveret • Funktionen Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i alle situationer. • Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun optages billeder af motiver med lukkede øjne, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Lav en ny optagelse efter behov. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 67 DK