Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Nem-tilstand

Nem-tilstand (udelukkende DSC-W350/W360) Når du ser stillbilleder, øges tekststørrelsen og indikatorerne bliver nemme at se (Nem visning). 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen. Bemærk • Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk. • Optagetilstanden ændres også til [Nem-tilstand]. zOm tilstanden Nem visning I Nem-tilstand, bliver desuden kun slet-funktionen tilgængelig. (Slet)-knap Du kan slette det aktuelt valgte billede. Vælg [OK] t z. Knappen MENU Du kan slette det aktuelt valgte billede med [1 billede] og slette alle billeder indenfor det valgte datainverval eller den interne hukommelse (hvis valgt) med [Alle bill.]. Vælg [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] for at afslutte Nem-tilstand. • [Visningstilstand] indstilles til [Datovisning], når der bruges et hukommelseskort. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 68 DK

Diasshow Billederne afspilles automatisk efter hinanden. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Diasshow) t det ønskede diasshow t z på kontrolknappen. (Kontinuerlig afspil.) (Diasshow med musik) Kontinuerlig afspil. 1 Vælg det ønskede billede til afspil med kontrolknappen. 2 MENU t (Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z Kontrolknap z v V b B Afspiller alle billeder efter hinanden. Afspiller billederne sammen med effekter og musik. Afspilningsfunktion Sætter afspilningen på pause Indstiller skærmindstil. Viser skærmen til indstilling af lydstyrken. • Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z. Spoler billede tilbage Spoler billede frem Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig afspil Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder. Du kan can rulle igennem et panoramabillede ved at trykke på z. Tryk på z igen mens du ruller. Skærmen vender da tilbage til hele panoramabilledet. 69 DK