Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Diasshow med musik 1

Diasshow med musik 1 MENU t (Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på kontrolknappen. Viser indstillingsskærmen. 2 Vælg den ønskede indstilling. 3 [Start] t z 4 Tryk på z for at stoppe et diasshow. Bemærk • Du kan ikke afspille film eller panoramabilleder. • Indstillingerne undtagen [Billede] gemmes, indtil næste gang de ændres. Billede Vælg den gruppe billeder, der skal afspilles. Alle Afspiller et diasshow med alle stillbilleder i rækkefølge. Denne dato Afspiller et diasshow med stillbilleder, der er inden for det aktuelt valgte datointerval, når visningstilstanden er indstillet til [Datovisning]. Mappe Afspiller et diasshow med stillbilleder i den aktuelt valgte mappe, når visningstilstanden er Mappevisning. Bemærk • Denne indstilling fastsættes til [Mappe], når den interne hukommelse bruges til at optage billeder. Effekter Vælg afspilningshastighed og stemning for diasshow. Enkel Et simpelt diasshow, hvor stillbillederne vises med et forudbestemt interval. Afspilningsintervallet kan justeres under [Interval], så du kan læne dig tilbage og nyde billederne. Nostalgisk Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en filmsekvens. Stilfuld Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo. Aktiv Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 70 DK

Musik Vælg den musik, der skal afspilles under diasshow. Du kan vælge mere end ét baggrundsmusiknummer. Tryk på V på kontrolknappen for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på v/V for at indstille lyden. Music1 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Enkel]. Music2 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Nostalgisk]. Music3 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Stilfuld]. Music4 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Aktiv]. Afbryd lyd Der afspilles ingen baggrundsmusik. Interval Indstil skærmens visningsinterval. Indstillingen er fast [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter]. 1 sek Indstiller visningsintervallet for billeder i et diasshow af typen 3 sek [Enkel]. 5 sek 10 sek Auto Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter] menupunkt. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Gentag Slå gentagelse af diasshow til eller fra. Til Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke. Fra Når alle billeder er afspillet, slutter diasshowet. Indeks zValg af baggrundsmusik Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under diasshowet. Overførsel af musik kræver, at du har installeret softwaren "Music Transfer" (medfølger) på computeren. Du kan finde flere oplysninger på side 110 og 111. • Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (de 4 forudindstillede musiknumre (Music1 til Music4) kan erstattes med dem, du har overført). • En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter. • Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en skade i filen eller anden fejl, skal du vælge [Format musik] (side 96) og overføre musikken igen. 71 DK