Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Visningstilstand Gør

Visningstilstand Gør det muligt at vælge et visningsformat til billeder. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Visningstilstand) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. (Datovisning) (Mappevisning (stillbilleder)) (Mappevisning (film)) Bemærk Viser billederne efter dato. Viser kun stillbilleder. Viser kun filmfiler. • Når den interne hukommelse anvendes, er visningstilstanden indstiller til Mappe-visning, og billeder og film afspilles fra samme mappe. • Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera. Visning af kalenderen 1 MENU t (Visningstilstand) t [Datovisning] t z på kontrolknappen. 2 Tryk på knappen (Indeks) for at få vist kalenderen. Anvend kontrolknappen til at vælge / , og vælg derefter den måned, du ønsker at vise. Vælg datoen og tryk på z for at se billederne fra den valgte dato i indekstilstand. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zVisning af billeder, der er taget med et andet kamera Kameraet opretter en databasefil på et hukommelseskort og registrerer hvert billede til senere afspilning. Hvis kameraet registrerer billeder, der ikke er registreret i databasefilen på hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". Hvis du vil se uregistrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere billederne. • Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt. 72 DK

Retouchering Retoucherer et gemt billede og gemmer det som en ny fil. Originalbilledet bevares. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Retouchering) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. 3 Udfør retouchering i overensstemmelse med betjeningsmetoden for hver tilstand. (Beskær) (Rødøjekorrektion) (Uskarp maskering) Optager det zoomede afspilningsbillede. 1 Tryk på knappen (T) for at zoome ind, W for at zoome ud. 2 Vælg zoompunktet med kontrolknappen. 3 MENU t vælg det billedformat, der skal gemmes t z. 4 [OK] t z. • Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet. • Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet. Korrigerer for problemer med røde øjne, der skyldes brug af blitz. 1 Vælg [OK] med kontrolknappen t z. • Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt af billedet. Gør billedet skarpere inden for et valgt område. 1 Vælg det område (ramme) på det ønskede billede, der skal retoucheres med kontrolknappen t MENU. 2 [OK] t z. • Korrektionen kan være utilstrækkelig, og billedkvaliteten kan forringes, afhængigt af billedet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Du kan ikke retouchere film eller panoramabilleder. 73 DK