Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Slet Gør det muligt at

Slet Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder med knappen (Slet) (side 42). 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. 3 [OK] t z. (Dette bil.) (Flere billeder) (Alle billeder i datointerval) (Alle i denne mappe) Bemærk Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og slette flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal slettes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at fjerne fluebenet ( ). 2MENU t [OK] t z. Sletter alle billeder indenfor dataintervallet, eller den valgte mappe med det samme. • I tilstanden Nem optagelse kan du vælge mellem [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder] (kun DSC-W380/W390), [1 billede] eller [Alle bill.] (kun DSC-W350/W360). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 74 DK

Beskyt Beskytter optagede billeder mod utilsigtet sletning. Symbolet vises på registrerede billeder. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Beskyt) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. (Dette bil.) (Flere billeder) Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og beskytte flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal beskyttes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at fjerne fluebenet ( ). 2MENU t [OK] t z. zSådan annulleres beskyttelsen Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på z på kontrolknappen og udføre samme trin, som da det blev beskyttet. Symbolet forsvinder, og beskyttelsen er annulleret. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 75 DK