Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der gør det muligt at vælge billeder på hukommelseskortet, der skal udskrives senere. -mærket (udskriftsbestilling) vises på registrerede billeder. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. (Dette bil.) (Flere billeder) Opretter en udskriftsbestilling for det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og oprette udskriftsbestillinger for flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal udskrives. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at fjerne fluebenet ( ). 2MENU t [OK] t z. Bemærk • -mærket (udskriftsbestilling) kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse. • Et -mærke (udskriftsbestilling) kan højest tilføjes 999 billeder. zSletning af DPOF-mærket Vælg det billede, som DPOF-mærket skal slettes fra, og tryk på z på kontrolknappen, og udfør samme trin, som da -mærket blev tilføjet. -mærket forsvinder, og DPOF-registreringen slettes. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 76 DK

Roter Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vende et vandret billede, så det kommer til at stå lodret. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Roter) t z på kontrolknappen. 3 Roter billedet med [ / ] t b/B 4 [OK] t z. Bemærk • Du kan ikke rotere film eller beskyttede stillbilleder. • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer. • Når du får vist billeder på en computer, vises billedrotationen muligvis ikke, afhængigt af softwaren. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 77 DK