Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Vælg mappe Denne

Vælg mappe Denne funktion vælger den mappe, der indeholder det billede, som skal afspilles, når der er oprettet flere mapper på et hukommelseskort. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Visningstilstand) t [Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] t z på kontrolknappen. 3 MENU t (Vælg mappe) t z. 4 Vælg en mappe med b/B. 5 [OK] t z. Bemærk • Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder. zVisning af billeder på tværs af mapper Når der er oprettet flere mapper, vises følgende ikon på det første og sidste billede i en mappe. : Skifter til den forrige mappe. : Skifter til den næste mappe. : Skifter til enten den forrige eller den næste mappe. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 78 DK

AF-lampe AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned, indtil fokus fastlåses. -indikatoren vises på dette tidspunkt. 1 Indstil kameraet til optagetilstand. 2 MENU t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Auto Fra Bruger AF-lampe. Bruger ikke AF-lampe. Bemærk • Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af motivets midte. • Du kan ikke bruge AF-lampen, når: – Optagelse i Panorerings-tilstand – Tilstanden (Landskab), (Tusmørke), (Kæledyr) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv. – Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny AF-afstandsmålerramme med en stiplet linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen. • AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 79 DK