Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Bip Slå betjeningslydene til eller fra. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Bip] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Lukker Høj Lav Fra Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen. Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/ udløserknappen. Vælg [Lav] for at skrue ned for lyden. Slår bip-/lukkerlyden fra. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 86 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Language Setting Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Language Setting] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 87 DK