Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Funkt.guide Du kan vælge eller fravælge visning af funktionsguiden, når du betjener kameraet. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Funkt.guide] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Til Fra Viser funktionsguiden. Viser ikke funktionsguiden. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 88 DK

Demotilstand Du kan indstille, om du vil have vist en demonstration af Smiludløser og Scenegenkendelse. Vælg [Fra], hvis der ikke er brug for en demonstration. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Demotilstand] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Demotilstand1 Demotilstand2 Fra Demonstrerer tilstanden Scenegenkendelse. Starter automatisk demonstrationen Smiludløser hvis der ikke er udført en handling i 15 sekunder. Viser ingen demonstration. Bemærk • Hvis man trykker på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, med der registreres ikke nogle billeder. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 89 DK