Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Initialiser Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Billederne bevares, selvom du bruger denne funktion. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Initialiser] t [OK] t z på kontrolknappen. Bemærk • Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 90 DK

COMPONENT Vælg videosignaloutputtet SD eller HD(1080i), når kameraet sluttes til et tv med et adapterkabel til HD-output (sælges separat). Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat). 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [COMPONENT] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. HD(1080i) SD Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et HD-tv, der understøtter 1080i. Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal. Bemærk • Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et adapterkabel til HD-output (sælges separat), vises det optagede billede ikke på tv'et. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 91 DK