Views
1 month ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Video ud Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område. Hvis billederne skal afspilles på en tv-skærm, skal du kontrollere hvilket tv-farvesystem, der bruges i det pågældende land eller område (side 108). 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Video ud] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. NTSC PAL Indstiller videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. i USA og Japan). Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. i Europa, Kina). Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 92 DK

USB-tilslut Vælg USB-tilstand, når kameraet sluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer med et multistikkabel. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [USB-tilslut] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Kameraet genkender automatisk og opretter forbindelse til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer. Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for automatisk afspilning, og stillbillederne i kameraets optagemappe importeres til computeren (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Opretter en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en computer eller anden USB-enhed. Bemærk • Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge]. • Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage]. • Film kan ikke eksporteres til en computer, når [USB-tilslut] er indstillet til [PTP/MTP]. Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] for at eksportere film til en computer. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 93 DK