Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Format Formaterer hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Når du første gang bruger et hukommelseskort med dette kamera, anbefales det at formatere kortet, så kameraet er med til at sikre, at hukommelseskortet fungerer stabilt, før der tages billeder. Bemærk, at formateringen sletter alle data på hukommelseskortet permanent, at de ikke kan hentes frem igen. Gem data, du ikke vil miste, på en computer el.lign. 1 MENU t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) eller (Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen. Bemærk • Bemærk, at en formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 98 DK

Opret lagr.mappe Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder. Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden optagemappe. 1 MENU t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) t [Opret lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen. Bemærk • Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder. • Der oprettes automatisk en ny mappe, når du sætter et hukommelseskort, der er blevet brugt i andet udstyr, i kameraet og tager billeder. • Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe. zOm mapper Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsmappen (side 100) og vælge en mappe til visning af billeder (side 78). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 99 DK