Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Căutare operaţie

Căutare operaţie MENU/Căutare setări Imprimare imagini Imprimare····························································· 118 Vizualizare pe televizoare Vizualizare de imagini pe un televizor ········· 108 Cuprins Index 10 RO

MENU/Căutare setări Elemente MENU (Fotografiere) Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU. 1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) și setaţi aparatul foto în modul fotografiere. 2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul Meniu. 3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/ B de pe butonul de control. 4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul Meniu. În tabelul de mai jos, indică o funcţie care poate fi schimbată de către utilizator, în timp ce — indică o funcţie care nu poate fi schimbată. Pictogramele de mai jos [ ] indică modurile care pot fi schimbate. În funcţie de modurile de înregistrare, setările funcţiei pot fi fixe sau limitate. Pentru detalii, consultaţi pagina alocată fiecărui element. DSC-W380/W390 Buton ON/OFF (Alimentare) Butonul MENU Buton de control Cadran de selectare mod Elemente de meniu Selectare scenă — — — — — Scenă realizare film — — — — — Direcţie fotografiere — — — — — Dimens. imag. Bliţ — — — — — Setări în rafală — — — EV — ISO — — — — Balans de alb — — Balans de alb subacvatic — — — — Focalizare — — — — Mod măsurare — — — Recunoaștere scenă — — — — — Sensibilitate detect. — — — zâmbet Detecţie feţe — — — DRO — — — — — Reducere ochi închiși — — — — — (Setări) — Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Continuare r 11 RO