Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Memorie internă Nu se

Memorie internă Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne. •În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l. Cuprins Nu se pot copia informaţiile din memoria internă pe un card de memorie. • Cardul de memorie este plin. Copiaţi pe un card de memorie cu suficientă capacitate. Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau computer în memoria internă. • Această caracteristică nu este disponibilă. Căutare operaţie Imprimare Consultaţi „Imprimantă compatibilă PictBridge” împreună cu următoarele elemente. O imagine nu poate fi imprimată. •Citiţi manualul de utilizare al imprimantei. Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate. •În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată. •Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta oferă sau nu aceste funcţii. •Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima imaginile fără a se tăia ambele margini. MENU/Căutare setări Index Nu se pot imprima imagini cu dată. • Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 112). •Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Totuși, deoarece imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul pot recunoaște informaţii Exif. Pentru compatibilitate cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului. • Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini. Imprimantă compatibilă PictBridge Nu se poate stabili o conexiune. • Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta este compatibilă sau nu cu PictBridge. • Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto. •Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 95). •Deconectaţi și conectaţi din nou cablul pentru terminale multifuncţionale. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu imprimanta. 126 RO

Nu se pot imprima imagini. • Verificaţi conectarea corespunzătoare a aparatului foto și a imprimantei cu ajutorul cablului pentru terminale multifuncţionale. •Porniţi imprimanta. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu imprimanta. •Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate. Deconectaţi și conectaţi din nou cablul pentru terminale multifuncţionale. Dacă tot nu puteţi imprima imagini, deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale, opriţi și apoi porniţi imprimanta și reconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale. •Nu se pot imprima filme. •Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer nu pot fi imprimate. •Este posibil ca, în funcţie de imprimantă, imaginile panoramice să nu se imprime sau să se imprime cu marginile tăiate. Imprimarea este anulată. •Confirmaţi că aţi deconectat cablul pentru terminale multifuncţionale înainte ca semnul (Conectare PictBridge) să dispară. Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video. •Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta oferă sau nu aceste funcţii. • În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi producătorul imprimantei. „---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data. •Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 118). Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată. •Atunci când utilizaţi hârtie de altă dimensiune după conectarea imprimantei la aparatul foto, deconectaţi și apoi reconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale. •Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie configuraţia aparatului foto (pagina 118), fie a imprimantei. •Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea dorită. Nu se poate opera aparatul foto după anularea imprimării. • Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează operaţia de anulare. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă. Altele Obiectivul se aburește. •A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ o oră. Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă. •Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou aparatul foto. •Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit. 127 RO