Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Declanșator zâmbet

Declanșator zâmbet Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este eliberat automat. 1 Apăsaţi (Zâmbet) pe butonul de control. 2 Așteptaţi pentru a detecta un zâmbet. Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile. Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet. 3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe butonul (Zâmbet). Indicator de sensibilitate a detecţiei zâmbetului Note • Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat când se umple fie cardul de memorie, fie memoria internă. • Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii. • Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital. • Dacă se selectează modul Foto panoramică prin balans sau Film, nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet. zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor Cadru de detecţie feţe Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 1 Nu acoperiţi ochii cu bretonul. Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de soare etc. 2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi cât mai drept putinţă. Ţineţi ochii îngustaţi. 3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai ușor de detectat când se văd dinţii. • Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice persoană a cărei faţă este detectată. • Puteţi selecta subiectul prioritar pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Pentru a realiza detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa prioritară cu z de pe butonul de control (pagina 66). • Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări. 38 RO

Temporizator 1 Apăsaţi (Temporizator) pe butonul de control. 2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control. Note (Dezactivat) Nu utilizează temporizatorul. (10 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde. Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până când declanșatorul este acţionat. Pentru a anula, apăsaţi din nou. (2 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde. (Autoportret o persoană) (Autoportret două persoane) Setaţi temporizatorul la [Autoportret]. Când aparatul foto detectează numărul specificat de feţe, un bip se aude și declanșatorul acţionează 2 secunde mai târziu. Nu mișcaţi aparatul foto în acest timp. • În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat]. • În mod Film, nu se poate selecta [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]. • Temporizatorul nu este disponibil când se fotografiază în modul Foto panoramică prin balans. zFotografiere automată cu Temporizator Autoportret Orientaţi obiectivul spre dumneavoastră astfel încât faţa să fie reflectată în ecranul LCD. Aparatul foto detectează subiecţii și apoi se acţionează declanșatorul. Aparatul foto stabilește compoziţia optimă și previne tăierea feţelor pe ecranul LCD. • De asemenea, puteţi fotografia o imagine apăsând butonul declanșatorului în timpul acestei operaţii. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Continuare r 39 RO