Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Mod măsurare

Mod măsurare Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată pentru a determina expunerea. 1 MENU t (Mod măsurare) t mod dorit Cuprins (Multi) (Centru) (Punct) Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată (Măsurare multi-segment). Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat centrală). Măsoară doar o parte a subiectului (Măsurare în punct). Această funcţie este utilă când subiectul este iluminat din spate sau când există un contrast puternic între subiect și fundal. Reticule de măsurare în punct Se poziţionează pe subiect Căutare operaţie MENU/Căutare setări Note • În Mod film, nu se poate selecta [Punct]. • Dacă setaţi Mod măsurare pe altă opţiune în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi utilizată. • Modul măsurare este fixat la [Multi] în următoarele situaţii: – În Autoreglare inteligentă – În modul Fotografiere facilă – Când funcţia Declanșator zâmbet este activată – Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane] Index 62 RO

Recunoaștere scenă În modul Autoreglare inteligentă, aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și apoi realizează fotografia. Când este detectată o mișcare, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare pentru a reduce estomparea subiectului (Detectare mișcare). 1 MENU t (Recunoaștere scenă) t mod dorit (Auto) (Avansat) Exemplu de imagine în care s-a activat (Lumină fundal). Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de scene. Când aparatul foto stabilește scena optimă, acesta afișează pictograma și ghidajul corespunzătoare. (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro), (Portret) Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe setările optime și fotografiază imaginea. Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), acesta modifică automat setarea și fotografiază o altă imagine. • Când fotografiaţi două imagini consecutiv, semnul + de pe pictograma devine verde. • Când sunt înregistrate două cadre, cele două imagini sunt afișate alăturat imediat după fotografiere. • Când se afișează [Reducere ochi închiși], sunt înregistrate automat 2 imagini, iar imaginea cu ochi deschiși este selectată automat. Pentru detalii privind funcţia Reducere ochi închiși, consultaţi „Ce este funcţia Reducere ochi închiși?”. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Note • Recunoașterea scenei nu funcţionează când utilizaţi zoom digital. • Recunoaștere scenă este fixat la [Auto] în următoarele situaţii: – Când este selectat modul Rafală – Când funcţia Declanșator zâmbet este activată – Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] și [Autoportret două persoane] • Setările bliţului disponibile sunt [Auto] și [Dezactivat]. • Uneori, scenele (Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi recunoscute într-un mediu în care vibraţiile sunt transferate în aparatul foto chiar și când este fixat pe un trepied. • Uneori rezultă un declanșator lent atunci când o scenă este recunoscută ca (Crepuscul cu fol. trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii. • Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie. Continuare r 63 RO