Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Reduc. ef. ochi roșii

Reduc. ef. ochi roșii Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii. 1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere. 2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii] t mod dorit t z pe butonul de control Auto Activat Dezactivat Când este activată funcţia Detecţie feţe, bliţul se aprinde intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de ochi roșii. Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce fenomenul de ochi roșii. Nu utilizează funcţia Reducere efect ochi roșii. Note • Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când este eliberat declanșatorul. De obicei durează o secundă până la eliberarea declanșatorului, de asemenea, asiguraţi-vă că nu permiteţi subiectului să se miște în acest interval. • Este posibil ca funcţia Reducere efect ochi roșii să nu producă rezultatele dorite. Depinde de condiţiile și diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat în altă parte de la aprinderea intermitentă preliminară. • Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, reducerea efectului ochi roșii nu funcţionează, chiar și când selectaţi [Auto]. zCe provoacă fenomenul de ochi roșii? Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”. Aparat foto Ochi Retină Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii • Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe [Dezactivat].) • Dacă ochii subiectelor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul livrat „PMB”. 86 RO

MENU/Căutare setări Alertă ochi închiși Când este înregistrată o imagine în care subiectul are ochii închiși în timp ce este activată Detecţie feţe, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”. 1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere. 2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Alertă ochi închiși] t mod dorit t z pe butonul de control Auto Dezactivat Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”. Nu afișează mesajul. Cuprins Căutare operaţie Index 87 RO