Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

MENU/Căutare setări

MENU/Căutare setări Ghid funcţionare Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul foto. 1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ghid funcţionare] t mod dorit t z pe butonul de control Cuprins Activat Dezactivat Afișează ghidul de funcţionare. Nu afișează ghidul de funcţionare. Căutare operaţie Index 90 RO

Mod demo Puteţi efectua o setare pentru a utiliza o demonstraţie Declanșator zâmbet și Recunoaștere scenă. Dacă nu este necesară vizualizarea unei demonstraţii, setaţi pe [Dezactivat]. Cuprins 1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Mod demo] t mod dorit t z pe butonul de control Mod demo 1 Mod demo 2 Dezactivat Demonstrează modul Recunoaștere scenă. Începe automat demonstraţia Declanșator zâmbet când nu se efectuează nicio operaţie timp de 15 secunde. Nu efectuează o demonstraţie. Căutare operaţie Notă • Prin apăsarea declanșatorului în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet, declanșatorul este acţionat, dar nu se înregistrează nicio imagine. MENU/Căutare setări Index 91 RO