Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Filnummer Vælger

Filnummer Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder. 1 MENU t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) eller (Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Serie Nulstil Filerne tildeles fortløbende numre, selvom du skifter optagemappe eller isætter et nyt hukommelseskort. (Hvis det udskiftede hukommelseskort indeholder en fil med et nummer, der er højere end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end det højeste tildelte nummer.) Starter fra 0001 hver gang mappen ændres (når optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end det højeste tildelte nummer). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 102 DK

Indstilling af sted Indstiller lokaltid for et valgt område. 1 MENU t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Indstilling af sted] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen. Hjem Destination Kameraet bruges i din lokale tidszone. Når den aktuelt valgte tidszone er forskellig fra dit lokaltidszone, skal du udføre en Indstilling af sted. Kameraet bruges med den tidszone, der gælder for din destination. Vælg en tidszone. zÆndring af Indstilling af sted Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt at indstille tidsoplysningerne, når du er på den pågældende destination. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Sommertid-ikon 1Vælg en tidszone for [Destination], og tryk derefter på z på kontrolknappen. 2Vælg et område med b/B på kontrolknappen, og vælg sommertid med v/V. Indeks 103 DK