Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

4 MENU t (Udskriv) t den

4 MENU t (Udskriv) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Dette bil. Flere billeder 5 Det ønskede punkt t [Start] t z Antal Layout Størrelse Dato Bemærk Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og udskrive flere billeder. Efter trin 4, skal du gøre følgende. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal udskrives. 2MENU t [OK] t z. Vælg, hvor mange kopier af billedet der skal udskrives. • Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis ikke være på ét ark. Vælg det antal billeder, der skal udskrives side om side på et ark. Vælg størrelsen på udskriftsarket. Vælg [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte datoen og klokkeslættet på billeder. • Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du vælger med [Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion findes muligvis ikke, dette afhænger af printeren. • Film kan ikke udskrives. • Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at [USB-tilslut] er indstillet til [PictBridge] under (Primære indstill.). • Tag ikke kablet til multistikket ud, mens indikatoren (PictBridge-tilslutning) vises på skærmen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Udskrivning i en fotoforretning Du kan indlevere et hukommelseskort med billeder, som du har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Så længe forretninger tilbyder udskrivning af billeder iht. DPOF, kan du lave et (Print ordre)-mærke på billeder i forvejen i afspilningstilstand, så at du ikke behøver at udvælge dem igen, når de skal udskrives i forretningen. Bemærk • Du kan ikke udskrive billeder i en fotoforretning direkte fra kameraet, hvis de gemt i den interne hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 101), og tag det med hen i fotoforretningen. • Spørg fotoforretningen hvilke typer hukommelseskort, de kan håndtere. • Det kan være nødvendigt at bruge en hukommelseskortadapter (sælges separat). Kontakt den forretning, hvor billederne skal udskrives. • Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du tager dem med til en fotoforretning. • Du kan ikke angive antallet af udskrifter. • Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder, skal du kontakte fotoforretningen. 116 DK

Fejlfinding Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger. 1 Kontroller punkterne på side 117 til 124. Se side 125, hvis der vises en kode, f.eks. "C/E:ss:ss" på skærmen. 2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og tænd for kameraet. 3 Initialiser indstillingerne (side 89). 4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Vær opmærksom på, at når du indleverer kameraet til reparation, giver dit samtykke til at Sony må gennemgå indholdet af den interne hukommelse og musikfiler. Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på vores kundesupport-webstedet. http://www.sony.net/ Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Batteri og strøm Batteriet kan ikke indsættes. • Isæt batteriet korrekt ved at skubbe batteriudløseren til side. Kan ikke tænde kameraet. • Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes. • Isæt batteriet korrekt. • Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri. • Terminaldelen til batteriet er snavset. Tør forsigtigt eventuel støv af med en blød klud for at rengøre batteriet. • Brug et anbefalet batteri. Strømmen slukkes pludseligt. • Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes. • Hvis du ikke betjener kameraet i et vist tidsrum, efter det er tændt, slukkes det automatisk for at forhindre afladning af batteriet, når [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina]. Tænd kameraet igen. 117 DK