Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Indikatoren for

Indikatoren for batteriniveau viser forkert. • Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser. • Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad batteriet helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen. Indikatoren vil evt. ikke være nøjagtig alt efter brugsforholdene. • Batteriet er dødt (side 132). Udskift det med et nyt. Batteriet kan ikke oplades. • Du kan ikke oplade batteriet med vekselstrømsadapteren (sælges separat). Brug batteriopladeren til at lade batteriet op. CHARGE-lampen blinker under opladning af et batteri. • Fjern og isæt batteriet, og kontroller, at det er isat korrekt. • Temperaturen kan være uegnet til opladning. Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval (10 °C til 30 °C). • Du kan finde flere oplysninger på side 133. Optagelse af stillbilleder/film Kan ikke udskrive billeder. • Billeder optages på den interne hukommelse, selvom der er sat et hukommelseskort i kameraet. Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet. • Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis den er fuld, skal du gøre et af følgende: – Slet unødvendige billeder (side 41). – Udskift hukommelseskortet. • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades. • Når der optages film, anbefales det, at du bruger følgende hukommelseskort: – "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo" – SD hukommelseskort, SDHC hukommelseskort eller SDXC hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) • Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 88). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Funktionen Smiludløser fungerer ikke. • Der optages kun billeder, hvis der registreres et smilende ansigt. • Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 88). Antislørfunktionen fungerer ikke. • Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser. • Der tages billede selv når knappen kun er trykket halvt ned. Optagelse tager lang tid. • Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR (Noise Reduction) langsom lukkerfunktion automatisk for at reducere billedstøjen. Optagelse under disse forhold tager lang tid. • Funktionen Reduktion af lukkede øjne virker ikke. Nulstil [Reduktion af lukkede øjne] til [Fra] (side 66). 118 DK

Billedet er ude af fokus. • Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste optagelsesafstand (ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/ W350D/W360) fra objektivet). • Tilstanden (Tusmørke), (Landskab) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv, når der optages stillbilleder. Zoom fungerer ikke. • Du kan ikke bruge den optiske zoom når du optager i Panorering. • Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 81). • Du kan ikke bruge digital zoom, når: – Optagelse af film. – Smiludløseren er aktiveret. – Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. Funktionen Registrering af ansigter kan ikke vælges. • Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og lysmålermetoden er indstillet til [Multi]. Blitzen fungerer ikke. • Du kan ikke bruge blitzen, når: – Serie optagelse-tilstand er valgt (side 50). – Tilstanden (Høj følsomhed), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv. – I Panorering – Filmtilstand • Indstil blitzen til (Til) (side 35), når tilstanden Valg af motiv er indstillet til tilstanden (Landskab), (Gourmet), (Kæledyr), (Strand), (Sne) eller (Under vandet) (kun DSC-W350/W360/W380/W390). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz. • Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en fejl. Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke. • Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold knappen halvt ned. Fokusjustering kan tage et stykke tid, hvis du tager billede af et motiv, der er tæt på. • Tilstanden (Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv. Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen. • Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning. Der kan ikke indsættes datoer på billeder. • Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 109). F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvt ned. • Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 51). 119 DK