Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Billedets farver er ikke

Billedets farver er ikke korrekte. • Juster hvidbalancen (side 54). Der forekommer hvide eller lilla streger i de klare områder af motivet, eller hele skærmen med billedet bliver rødlig. • Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl. Udtværing gemmes ikke på stillbilleder, men gemmes som streger eller uensartede farver på Panorerings-billeder eller film. ("Klare områder" går på solen eller elektrisk lys, som er meget kraftigere end omgivelserne.) Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser. • Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages. Motivets øjne bliver røde. • Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 83). • Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz. • Oplys lokalet, og fotografer motivet. • Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 72), eller korriger med "PMB". Der opstår prikker, som forbliver på skærmen. • Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen. Der kan ikke tages billeder i rækkefølge. • Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 41). • Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Det samme billede tages flere gange. • [Indstillinger for serieoptag.] er indstillet til [Serie optagelse] (side 50). • [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 60). Visning af billeder Kan ikke afspille billeder. • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet. • Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren. • Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en computer eller optaget med et andet kamera. • Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 112). • Problemet skyldes kopiering af billeder fra din computer til hukommelseskortet uden brug af "PMB". Registrer de billeder, der ikke er registreret, på databasefilen på registreringsskærmen (side 38), eller afspil billederne i [Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] (side 71). Dato og klokkeslæt vises ikke. • Skærmvisningen er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (Opsætning af skærm) for at få vist oplysninger (side 34). Skærmen er sort i højre og venstre side. • [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 82). 120 DK

Kan ikke vise billeder i indekstilstand. • Annuller Nem visning-tilstand hvis den er aktiveret. Kan ikke høre musik under et diasshow. • Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 109, 110). • Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 68). • Diasshow afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil. Billedet vises ikke på tv'et. • Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets farvesystem (side 91). • Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 105). • Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminalen er tilsluttet til et andet apparat, skal du frakoble det (side 112). • Når du optager film med kameraet, og dette er forbundet til et tv, vises det du er ved at optage ikke på tv'et. Sletning Kan ikke slette et billede. • Ophæv beskyttelsen (side 74). Computere "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory Stick"-port. • Kontroller, om computeren og "Memory Stick" Reader/Writer understøtter "Memory Stick PRO Duo". Brugere af computere og "Memory Stick" Readers/Writers, der er fremstillet af andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter. • Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren (side 111 og 112). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo". Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Computeren genkender ikke kameraet. • Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge vekselstrømsadapteren (sælges separat). • Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 92). • Brug kablet til multistikket (medfølger). • Fjern flerfunktionsterminalen fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen. • Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik. • Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed. Kan ikke importere billeder. • Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 111). • Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis ikke importere billederne til en computer. Brug af et hukommelseskort, som er formateret af et kamera (side 97). Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk. • Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt. 121 DK