Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

DSC-W350/W350D/W360 Menupunkt (Nem-tilstand) (Diasshow) Visningstilstand Datovisning Hukommelseskort Mappevisning (stillbilleder) Mappevisning (film) • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. Intern hukommelse Mappevisning (Visningstilstand) — (Retouchering) — (Slet) (Beskyt) DPOF — — (Udskriv) — (Roter) — (Vælg mappe) — — (Indstillinger) Bemærk Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 12 DK

Indstillinger Du kan ændre indstillinger på skærmen (Indstillinger). 1 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen Menu. 2 Vælg (Indstillinger) med V på kontrolknappen, og tryk på z midt på kontrolknappen for at få vist opsætningsskærmen. 3 Vælg den ønskede kategori med v/V, og tryk på B for at vælge et punkt. Tryk derefter på z. 4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på z. Kategori Optagelsesindstil. Primære indstill. Søgning på MENUpunkter/indstillinger Hukommelseskortværktøj Internt huk.værktøj Punkt AF-lampe Gitterlinje Opløsning Digital zoom Autoretning Rødøjereduktion Lukkede øjne-adv. Bip Language Setting Funkt.guide Demotilstand Initialiser COMPONENT Video ud USB-tilslut LUN-indstillinger Hent musik Format musik Strømbesparelse Format Opret lagr.mappe Skift lagringsmappe Slet lagringsmappe Kopier Filnummer Format Filnummer Kontrolknap Knappen MENU Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks Fortsættes r 13 DK