Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

"Memory Stick Duo" En

"Memory Stick Duo" En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick Duo", som kan bruges med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt. "Memory Stick"-type Optagelse/afspilning Memory Stick Duo (uden MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Højhastighedsdataoverførsel med parallelkabel understøttes ikke. * 2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er forsynet med MagicGate-funktioner. MagicGate er en copyright-beskyttet teknologi, som anvender krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med kameraet. * 3 [1280×720]-film kan ikke optages på den interne hukommelse eller en anden "Memory Stick" end en "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo". * 4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel. Det udfører samme 4-bit parallel dataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo". Bemærk • Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • En "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, fungerer muligvis ikke med kameraet. • Læse/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det anvendte udstyr. • Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data. • Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde: – Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning – Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj • Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data. • Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter. • Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand. • Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo". • Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo". • Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand. • "Memory Stick Duo" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den. • Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-porten. Dette medfører en fejl. • Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold: – I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys – Steder, der er udsat for direkte sollys – Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 130 DK

Bemærkninger om "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges separat) • Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du sætter "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, kan du måske ikke få den ud igen. • Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, skal "Memory Stick Duo" isættes i den korrekte retning og skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til fejl på enheden. • Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter på en "Memory Stick"- kompatibel enhed, skal du sørge for, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret. • Sæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt. Bemærkninger om brug af en "Memory Stick Micro" (sælges separat) • Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at sætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter i duo-størrelse. Hvis du isætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter i duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet. • "Memory Stick Micro" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 131 DK