Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Uskarp

Uskarp maskering.............................................................72 V Valg af motiv......................................................................30 VGA .......................................................................................46 Video ud ...............................................................................91 Visningstilstand.................................................................71 Vælg mappe ........................................................................77 W Windows-computer .......................................................108 Z Zoom......................................................................................33 Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 136 DK

Bemærkninger om licensen Kameraet indeholder softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg". Softwaren stilles til rådighed på baggrund af licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af anmodninger fra opretshaverne til denne software, er vi ikke forpligtet til at oplyse om følgende. Læs følgende afsnit. Læs "license1.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du vil finde licenser (på engelsk) til softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg". DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT LICENS UNDER MPEG-4 VISUAL- PATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE MPEG-4-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG AKTIVITET OG/ ELLER ANSKAFFES FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS FRA MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO. INGEN LICENS KAN YDES ELLER UDLEDES TIL NOGEN ANDEN FORM FOR ANVENDELSE. YDERLIGERE OPLYSNINGER HERUNDER OPLYSNINGER OM MARKEDSFØRINGSMÆSSIG, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENSERING KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Om GNU GPL/LGPL anvendt software Kameraet indeholder software, der er omfattet af følgende GNU General Public License (i det følgende kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (i det følgende kaldet "LGPL"). Bemærk, at din ret til at åbne, ændre og videredistribuere kildekode til denne software er underlagt vilkårene i den medfølgende GPL/LGPL. Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan downloade den på følgende adresse. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi foretrækker, at du ikke kontakter os vedrørende kildekodens indhold. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du vil finde licenser (på engelsk) til softwaren "GPL" og "LGPL". Til visning i PDF-format kræves Adobe Reader. Hvis dette program ikke er installeret på din computer, kan du downloade det på Adobe Systems websted: http://www.adobe.com/ Læs licensen til "Music Transfer" på cd-rom'en (medfølger) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 137 DK