Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Kategori Indstillinger af ur Bemærk Punkt Indstilling af sted Dato-/tidsindstilling • [Optagelsesindstil.] vises kun, når der er valgt indstillinger via optagetilstand. • [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der sættes et hukommelseskort ind i kameraet, og [Internt huk.værktøj] vises kun, når der ikke indsættes et hukommelseskort. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 14 DK

Identifikation af kameraets dele DSC-W380/W390 I Ved optagelse: Zoomknap (W/T) (33) Ved visning: Knappen (Afspilningszoom)/knappen (Indeks) (39, 40) J Funktionsvælger (19) K Krog til håndledsrem* L Knappen (Afspilning) (38) M (Slet)-knap (41) N Knappen MENU (9) O Kontrolknap en menu: v/V/b/B/z Ikke i en menu: DISP/ / / P Gevind til kamerastativ Q Dæksel til batteri/hukommelseskort R Hul til hukommelseskort S Multistik T Adgangsindikator U Udløser til batteri V Batteriåbning * Sådan anvender man håndledsremmen Håndledsremmen sidder fast på kameraet ved levering fra fabrikken. Før din hånd gennem hullet for at forhindre, at kameraet falder og beskadiges. Krog Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks A Knappen ON/OFF (Power) B Udløserknap C Blitz D Mikrofon E Højttaler F Selvudløserlampe/Smiludløserlampe/ AF-lampe G Objektiv H LCD-skærm Fortsættes r 15 DK