Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

DSC-W350/W350D/W360 K Knappen (Afspilning) (38) L (Slet)-knap (41) M Knappen MENU (9) N Kontrolknap en menu: v/V/b/B/z Ikke i en menu: DISP/ / / O Højttaler P Gevind til kamerastativ Q Dæksel til batteri/hukommelseskort R Hul til hukommelseskort S Adgangsindikator T Multistik U Batteriåbning V Udløser til batteri * Sådan anvender man håndledsremmen Håndledsremmen sidder fast på kameraet ved levering fra fabrikken. Før din hånd gennem hullet for at forhindre, at kameraet falder og beskadiges. Krog Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks A Knappen ON/OFF (Power) B Udløserknap C Blitz D Selvudløserlampe/Smiludløserlampe/ AF-lampe E Objektiv F Mikrofon G LCD-skærm H Ved optagelse: Zoomknap (W/T) (33) Ved visning: Knappen (Afspilningszoom)/knappen (Indeks) (39, 40) I Funktionskontakt (20) J Krog til håndledsrem* 16 DK

Liste over ikoner der vises på skærmen Ikoner vises på skærmen for at angive kameraets status. Du kan ændre skærmvisningen med DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen. Ved optagelse af stillbilleder A Skærm Visning Batteriniveau Advarsel om lavt batteriniveau Billedformat Indholdsfortegnelse Søg på handling • Ikonerne er begrænsede i Nem optagelsetilstand. Ved optagelse af film Valg af motiv • vises kun på DSC-W380/ W390. • vises kun på DSC-W350/ W360/W380/W390. Optagelse-tilstand (Intelligent autojustering/Auto programmeret/Panorering) Filmoptagelsestilstand • vises kun på DSC-W350/ W360/W380/W390. Ikon for Scenegenkendelse Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Ved afspilning Hvidbalance • / vises kun på DSC- W350/W360/W380/W390. Lysmålermetode Advarsel om vibration Scenegenkendelse Indstillinger for serieoptag. DRO Indikator for Følsomhed for smilregist Fortsættes r 17 DK