Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Brug af

Brug af funktionsvælgeren (udelukkende DSC-W350/W350D/ W360) Indstil funktionsknappen til den ønskede funktion. Knappen MENU Funktionsknap (Stillbillede) Gør det muligt for dig, at tage stillbilleder (side 22, 27, 30). MENU t [Opt.funkt.] t den ønskede tilstand. (Panorering) Gør det muligt, at tage et panoramabillede efter sammensætning af billeder (side 28). (Film) Gør det muligt at optage film (side 32). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 20 DK

Brug af den interne hukommelse Kameraet har ca. 45 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes. Du kan optage billeder på den interne hukommelse, hvis der ikke er indsat et hukommelseskort i kameraet. B B Intern hukommelse Når der er indsat et hukommelseskort [Optagelse]: Optages billederne på hukommelseskortet. [Afspilning]: Billederne på hukommelseskortet afspilles. [Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige funktioner på billederne på hukommelseskortet. Når der ikke sidder et hukommelseskort i kameraet [Optagelse]: Der optages billeder i den interne hukommelse. [Afspilning]: Der afspilles billeder, som er lagret i den interne hukommelse. [Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige funktioner på billederne i den interne hukommelse. Om billeddata lagret i den interne hukommelse Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende metoder. Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer Følg fremgangsmåden på side 111 uden, der er et hukommelseskort i kameraet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kopiering (sikkerhedskopi) af data på et hukommelseskort Find et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i [Kopier] (side 101). Bemærk • Du kan ikke overføre billeddata på et hukommelseskort til den interne hukommelse. • Du kan overføre data, der er lagret i den interne hukommelse, til en computer ved at slutte kameraet til en computer via et USB-kabel, der sluttes til kameraets multistik. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den interne hukommelse. 21 DK