Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Intelligent

Intelligent autojustering Gør det muligt at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger. DSC-W380/W390: 1 Indstil funktionsvælgeren til (Intelligent autojustering). 2 Optag med udløserknappen. DSC-W350/W350D/W360: 1 Indstil funktionsknappen på (Stillbillede). 2 MENU t (Opt.funkt.) t (Intelligent autojustering) t z på kontrolknappen. 3 Optag med udløserknappen. Bemærk • Blitzen er indstillet til [Auto] eller [Fra]. zOm scenegenkendelse Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion lader kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk. Guide og ikon til scenegenkendelse Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kameraet registrerer (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro) eller (Portræt), og viser et ikon på LCD-skærmen, når der genkendes en scene. Du kan finde flere oplysninger på side 60. Fortsættes r 22 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger zHvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på • Den korteste optagelsesafstand er ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W350D/W360) (fra objektivet). • Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der høres ikke noget bip. Komponer billedet igen, eller skift fokusindstilling (side 57). Det kan være svært at fokusere i følgende situationer: – Det er mørkt, og motivet er langt væk. – Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig. – Motivet ses gennem glas. – Motivet bevæger sig hurtigt. – Der er reflekterende lys eller skinnende overflader. – Motivet belyses bagfra, eller der er et blinkende lys. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 23 DK