Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Nem optagelse

Nem optagelse (udelukkende DSC-W380/W390) Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af funktioner. Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse. 1 Indstil funktionsvælgeren til (Nem optagelse). 2 Optag med udløserknappen. Bemærk • Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk. zFunktioner kun tilgængelige i Nem optagelsetilstand. Billedformat: MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t den ønskede tilstand t z Vælg størrelsen [Stort] eller [Lille]. Selvudløser: på kontrolknappen t den ønskede tilstand Vælg tilstanden [10 sek] eller [Fra]. Blitz: på kontrolknappen t den ønskede tilstand Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra]. MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen t den ønskede tilstand t z Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra]. Smiludløser: på kontrolknappen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zOm scenegenkendelse Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion lader kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk. Ikon for Scenegenkendelse Kameraet registrerer (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro) eller (Portræt), og viser et ikon på LCD-skærmen, når der registreres et motiv. Du kan finde flere oplysninger på side 60. Fortsættes r 24 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger zOm tilstanden Nem visning Når du trykker på knappen (Afspilning) med funktionsvælgeren indstillet til (Nem optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og lettere at læse. Desuden bliver kun slet-funktionen tilgængelig. (Slet)-knap Du kan slette det aktuelt valgte billede. Vælg [OK] t z. Knappen MENU Du kan slette det aktuelt valgte billede med [Slet enkelt billede] og slette alle billeder indenfor det valgte datainverval eller den interne hukommelse (hvis valgt) med [Slet alle billeder]. • [Visningstilstand] indstilles til [Datovisning], når der bruges et hukommelseskort. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 25 DK