Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Nem-tilstand

Nem-tilstand (udelukkende DSC-W350/W350D/W360) Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af funktioner. Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse (Nem optagelse). 1 Indstil funktionsknappen på (Stillbillede). 2 MENU t (Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen. 3 Optag med udløserknappen. Bemærk • Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk. • Når (afspilnings)-knappen er trykket ned, ændres afspilningstilstanden også til [Nem-tilstand]. zFunktioner tilgængelige i Nem-tilstand (optagelse) Billedformat: MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t den ønskede tilstand t z Vælg størrelsen [Stort] eller [Lille]. Selvudløser: på kontrolknappen t den ønskede tilstand Vælg tilstanden [10 sek] eller [Fra]. Blitz: på kontrolknappen t den ønskede tilstand Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra]. Smiludløser: på kontrolknappen. Afslutter Nemtilstand: MENU t [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] t z Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zOm scenegenkendelse Scenegenkendelse fungerer i Nem-tilstand. Denne funktion lader kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk. Ikon for Scenegenkendelse Kameraet registrerer (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro) eller (Portræt), og viser et ikon på LCD-skærmen, når der registreres et motiv. Du kan finde flere oplysninger på side 60. 26 DK

Auto programmeret Giver dig mulighed for at optage med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan ligeledes vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen. DSC-W380/W390: 1 Indstil funktionsvælgeren til (Auto programmeret). 2 Optag med udløserknappen. DSC-W350/W350D/W360: 1 Indstil funktionsknappen på (Stillbillede). 2 MENU t (Opt.funkt.) t (Auto programmeret) t z på kontrolknappen. 3 Optag med udløserknappen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 27 DK