Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Filmtilstand Gør det

Filmtilstand Gør det muligt at optage film med lyd. DSC-W380/W390: 1 Indstil funktionsvælgeren til (Filmtilstand). DSC-W350/W350D/W360: 1 Indstil funktionsknappen til (film). Gør følgende efter trin 1. 2 Tryk udløserknappen helt ned. 3 Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 32 DK

Zoom Du kan forstørre billedet under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder op til 5× (DSC-W380/W390)/4× (DSC-W350/W350D/W360). 1 Tryk på zoomknappen (W/T). Tryk på T-knappen for at zoome ind, og på W-knappen for at zoome ud. • Se side 81, når zoomskalaen overstiger 5× (DSC-W380/W390)/ 4× (DSC-W350/W350D/W360). T-knap W-knap Bemærk • Zoom er fastlåst til W-siden når du optager i panorerings-tilstand. • Den lyd, som objektivet laver, vil komme med på lydsporet, hvis du bruger zoomfunktionen under optagelsen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 33 DK