Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

DISP (Opsætning af

DISP (Opsætning af skærm) 1 Tryk på DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen. 2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen. (Lys + Kun billede) (Lys + Eksponeringsdata) (Kun afspilningstilstand) (Lys) Gør skærmen lysere og viser kun billeder. Gør skærmen lysere og viser oplysninger. Exif-data for det gemte billede vises også. Gør skærmen lysere og viser oplysninger. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger (Normal) Anvender skærmens standardlysstyrke og viser oplysninger. Indeks Bemærk • Hvis du viser billederne i kraftigt dagslys, skal du øge skærmens lysstyrke. Batteriet kan dog blive brugt hurtigere under disse forhold. 34 DK

Blitz 1 Tryk på (Blitz) på kontrolknappen. 2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen. (Auto) (Til) (Langsom synkro) Bemærk (Fra) Blitzen aktiveres automatisk i mørke områder eller hvis der er modlys. Blitzen udløses altid. Blitzen udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. Der bruges ikke blitz. • Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden. • Under opladning af blitzen vises . • Du kan ikke bruge blitzen under serieoptagelse. • I Intelligent autojusterings-tilstand og Nem optagelse-tilstand kan du kun vælge [Auto] eller [Fra]. • Blitzen indstilles til [Fra] i panorering. zNår der opstår "runde hvide pletter" på billeder taget med blitz Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter. Kamera Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Motiv Partikler (støv, pollen, osv.) i luften Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses? • Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz. • Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Fra] vælges automatisk). 35 DK