Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Smiludløser Når

Smiludløser Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 Tryk på (Smil) på kontrolknappen. 2 Vent, til der kan registreres et smil. Hvis smilniveauet overskrider punktet b på indikatoren, tager kameraet automatisk billeder. Hvis du trykker på udløserknappen i tilstanden Smiludløser, tager kameraet billedet og vender tilbage til tilstanden Smiludløser. 3 Tryk på knappen (Smil) igen for at stoppe optagelsen. Bemærk • En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne hukommelse er fuld. • Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene. • Du kan ikke bruge digital zoom. • Hvis der er valgt Panorering eller Filmtilstand, kan du ikke anvende Smiludløser-funktioner. zTip til bedre optagelse af smil Ansigtsregistreringsramme Indikator for Følsomhed for smilregist 1 Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene. Du må ikke skjule ansigtet med en hat, maske, solbriller, osv. 2 Prøv at placere ansigtet med front mod kameraet og så lige som muligt. Sørg for, at øjnene er smalle. 3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for kameraet at registrere smilet, når tænderne er synlige. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks • Lukkeren udløses, når der registreres et smil på et af de registrerede ansigter. • Brug [Registrering af ansigter] til at vælge det motiv, der skal prioriteres ved registrering af ansigter. Hvis du vil registrere smil på et andet ansigt, skal du skifte prioritet med z på kontrolknappen (side 63). • Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i menuen. 36 DK

Selvudløser 1 Tryk på (Selvudløser) på kontrolknappen. 2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen. (Fra) Bruger ikke selvudløseren. (10 sek) Indstiller selvudløseren på 10 sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres en biplyd, indtil lukkeren aktiveres. Tryk på igen for at annullere. (2 sek) Indstiller selvudløseren på 2 sekunder. (Selvportræt, én person) (Selvportræt, to personer) Bemærk Indstil selvudløseren til [Selvportræt]. Når kameraet har registreret det specificerede antal ansigter, høres et bip, og udløseren aktiveres 2 sekunder senere. Du må ikke flytte kameraet, mens dette sker. • I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [10 sek] eller [Fra]. • [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] kan ikke vælges i filmtilstand. • Selvudløseren kan ikke anvendes i panorerings-tilstand. zAutomatisk optagelse med Portrætselvudløser Vend objektivet mod dig selv, så at dit ansigt kan ses på LCD-skærmen. Kameraet registrerer motiverne, hvorefter lukkeren aktiveres. Kameraet udregner den optimale sammensætning og sikrer, at ingen ansigter skæres bort fra LCD-skærmen. • Du tage et billede under denne handling ved at trykke på udløserknappen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zTip til forebyggelse af sløring Hvis dine hænder eller din krop flytter sig mens du holder kameraet og samtidig trykker på udløserknappen, vil der opstå kamerarystelser. Kamerarystelser opstår ofte i forbindelse med svag belysning og ved langsomme lukkerhastigheder som i tilstanden (Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip. • Optag med selvudløseren på 2 sekunders forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde armene ind til siden, når du trykker på udløserknappen. • Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en flad overflade, hvor du kan holde det stille. 37 DK