Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Visning af stillbilleder

Visning af stillbilleder 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg et billede med kontrolknappen. zVisning af billeder, der er taget med et andet kamera Kameraet opretter en databasefil på et hukommelseskort og registrerer hvert billede til senere afspilning. Hvis kameraet registrerer billeder, der ikke er registreret i databasefilen på hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". Hvis du vil se uregistrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere billederne. • Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 38 DK

Afspilningszoom Afspiller forstørrede billeder. 1 Tryk på (Afspilning-zoom)-knappen mens du afspiller stillbilleder. Billedet forstørres til dobbelt størrelse og centreres. 2 Tilpas placeringen med kontrolknappen. 3 Ændr zoomskalaen med W/T (zoom)-knappen. Tryk på knappen (T) for at zoome ind, W for at zoome ud. Tryk på z for at annullere afspilnings-zoom. zSådan gemmes forstørrede billeder Du kan gemme et forstørret billede med beskæringsfunktionen. Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær (Ændr størrelse)]. Viser den del af billedet, der ses på skærmen Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 39 DK