Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Billedindeks Viser flere

Billedindeks Viser flere billeder samtidigt. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på knappen (Indeks) for at få vist indeksskærmen. Tryk på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder. Tryk på knappen endnu engang for at se billeder med kalenderen mens du afspiller i [Datovisning]. 3 Vælg et billede med kontrolknappen, og tryk på z for at vende tilbage til visning af et enkelt billede. Bemærk • Hvis du vælger Nem visning-tilstand mens du ser billeder i indekstilstand, skiftes der til enkeltbilledtilstand. I enkeltbilledtilstand kan du ikke se billeder i indekstilstand. zVisning af billeder fra den ønskede dato/mappe Vælg panelet i venstre side med kontrolknappen, og vælg derefter den ønskede dato/mappe med v/V. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger zVisning af billeder med kalenderen Indeks Når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning], skal du trykke på knappen (Indeks) for at komme til at se billeder med Kalenderen, hvorimod indekset kan vise flere billeder. • For at vælge den måned, du ønsker at vise, skal du vælge / med kontrolknappen, og derefter den ønskede måned. • For at se billeder for den valgte dato i indekstilstand, skal du vælge datoen med kontrolknappen og derefter trykke på z. • Hvis du vil lukke kalenderen, skal du vælge med kontrolknappen og derefter trykke på z. 40 DK

Slet Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder ved hjælp af knappen MENU (side 73). 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Knappen (Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen Alle billeder i datointerval Alle i denne mappe Flere billeder Dette bil. Afslut Sletter alle billeder indenfor dataintervallet i den valgte mappe med det samme. Tryk på [OK] t z efter trin 2. Gør det muligt at vælge og slette flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal slettes. Vælg et billede med en -markering igen for at fjerne -markeringen. 2MENU t [OK] t z. Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Annullerer sletningen. Bemærk • i Nem visning-tilstand kan du kun slette det billede, der aktuelt vises. • Når den interne hukommelse anvendes til at gemme billeder, er visningstilstanden indstillet til [Mappevisning]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand, når du vælger billeder Tryk på knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og tryk på knappen (Indeks) (W) i enkeltbilledtilstand for at vende tilbage til indekstilstand. • Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand i [Beskyt], [DPOF] eller [Udskriv]. 41 DK