Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Visning af film 1 Tryk

Visning af film 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg en film med kontrolknappen. 3 Tryk på z. Filmafspilningen starter. Kontrolknap z B b V Bemærk Afspilningsfunktion Afspil/Pause Spoler hurtigt fremad Spoler hurtigt tilbage • Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera. zOm skærmen til visning af film Viser skærmen til indstilling af lydstyrken. • Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z. Vælg det billede, som du vil have vist med b/B på kontrolknappen, og tryk på z. Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere en films afspilningsposition. , eller vises på skærmen til visning af film. Det viste ikon afhænger af billedets format og kvalitet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Afspilningsbjælke 42 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Opt.funkt. (udelukkende DSC-W350/W350D/W360) 1 Indstil funktionsknappen på (Stillbillede). 2 MENU t (Opt.funkt.) t den ønskede tilstand (Intelligent autojustering) (Auto programmeret) (Valg af motiv) Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede indstillinger (side 22). Gør det muligt at optage med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed og blændeværdi) (side 27). Du kan indstille forskellige funktioner med menuen. Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af motivet (side 30). Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 43 DK