Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Hvidbalance Justerer

Hvidbalance Justerer farvetoner (hvidbalance) efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis billedets farve ser unaturlig ud. 1 MENU t (Hvidbalance) t den ønskede tilstand (Auto) (Dagslys) (Skyer) (Fluoresce. hvidbalance 1) (Fluoresce. hvidbalance 2) (Fluoresce. hvidbalance 3) n (Skinnende) (Blitz) (Et tryk) Justerer hvidbalancen automatisk, så farverne gengives naturligt. Justerer for udendørslys på en klar dag, om aftenen, om natten, neonlys, fyrværkeri, osv. Justerer for en skyet himmel eller et sted med skygge. [Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys. [Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturligt hvidt fluorescerende lys. [Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvidt fluorescerende dagslys. Justerer for steder under en skinnende lampe eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie. Justerer for blitzforholdene. Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid. Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med [Auto] eller andre tilstande. (1 tryk indst.) Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i tilstanden [Et tryk]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • [Hvidbalance] kan ikke justeres i tilstanden Intelligent autojustering eller Nem optagelse. • [Blitz] i [Hvidbalance] kan ikke justeres i følgende situationer: – I Panorering – Filmtilstand – Når Valg af motiver er indstillet til tilstanden (Høj følsomhed). • Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2], eller [Fluoresce. hvidbalance 3]. • Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance] indstillet til [Auto]. • Når blitzen er [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk], eller [1 tryk indst.]. • [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op. 54 DK

Sådan indfanger den men grundlæggende hvide farve i tilstanden [1 tryk indst.] 1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen med samme lysforhold, som motivet skal optages under. 2 MENU t (Hvidbalance) t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når hvidbalancen er justeret og gemt i hukommelsen. Bemærk • Hvis indikatoren blinker under optagelse, er hvidbalancen ikke indstillet endnu eller kan muligvis ikke indstilles. Anvend automatisk hvidbalance. • Du må ikke ryste eller slå på kameraet under en igangværende [1 tryk indst.]. • Når blitz-tilstand er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til i forhold til det lys, som blitzen afgiver. • De hvide referencer hentet ned med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet] gemmes separat (kun DSC-W350/W360/W380/W390). zEffekter af lysforhold Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene. Farvetonerne justeres automatisk, men kan også justeres manuelt med funktionen Hvidbalance. Vejr/belysning Dagslys Skyet Fluorescerende Skinnende Lysets Hvidt (standard) Blåligt Grønt farveskær Rødligt karakteristika Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 55 DK