Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Hvidbalance under vandet

Hvidbalance under vandet (udelukkende DSC-W350/W360/ W380/W390) Justerer farvetoner, når kameraet er indstillet til tilstanden motiv eller (Under vandet) for film. (Under vandet) under Valg af 1 MENU t (Hvidbalance under vandet) t den ønskede tilstand (Auto) (Under vandet 1) (Under vandet 2) (Et tryk) Justerer automatisk farvetonerne under vandet, så at de ser naturlige ud. Justerer for tilstande under vandet, hvor blå farve dominerer. Justerer for tilstande under vandet, hvor grøn farve dominerer. Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid. Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med [Auto] eller andre tilstande. (1 tryk indst.) Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i tilstanden [Et tryk] (side 55). Bemærk • Alt efter vandets farve, vil Hvidbalance under vandet muligvis ikke fungere korrekt, selv om du har valgt [Under vandet 1] eller [Under vandet 2]. • Når blitzen er [Til] kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Et tryk], eller [1 tryk indst.]. • [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op. • De hvide referencer hentet ned med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet] gemmes separat. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 56 DK

Fokus Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med automatisk fokuseringsindstilling. AF står for "Autofokus" – en funktion, der automatisk fokuserer. 1 MENU t (Fokus) t den ønskede tilstand (Multi-AF) (Center-AF) Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens ramme. Når du trykker udløserknappen halvt ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises en grøn ramme omkring det område, der er i fokus. AF-afstandsmålerramme • Når du aktiverer funktionen Registrering af ansigter, indstilles der AF på ansigter. • Når Valg af motiv er indstillet til tilstanden (Under vandet) (kun DSC-W350/W360/W380/W390), er fokusfunktionen egnet til optagelse under vandet. Når der opnås fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned, vises der en stor grøn ramme. Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af afstandsmålerens ramme. Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere billedet, som du ønsker. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger (Spot - AF) Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt område. Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere billedet, som du ønsker. Hold kameraet roligt, så motivet og AF-afstandsmålerrammen ikke kommer ud af justering. AF-afstandsmålerramme AF-afstandsmålerramme Indeks Bemærk • Hvis du bruger [Digital zoom] eller [AF-lampe], deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen. • Du kan ikke bruge funktionen Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF]. • Fokustilstanden er fastlåst på [Multi-AF] i følgende situationer: – Intelligent Autojustering – Tilstanden Nem optagelse – Filmtilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] Fortsættes r 57 DK