Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

zIndstilling af fokus

zIndstilling af fokus på motiver, der findes nær kanten af skærmen Gør følgende, hvis motivet er ude af fokus: Søgning på MENUpunkter/indstillinger AFafstandsmålerramme Indikator for AE/ AF-lås 1Lav kompositionen af optagelsen om, så motivet er centreret i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus på motivet (AF-lås). 2Når indikatoren for AE/AF-lås holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned. • Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange, du ønsker. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 58 DK

Lysmålermetode Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen. 1 MENU t (Lysmålermetode) t den ønskede tilstand (Multi) (Center) (Spot) Deler motivet op i flere områder og måler hvert område. Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre). Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen baseret på motivets lysstyrke (Centervægtet måling). Måler kun en del af motivet (Punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden. Kryds til punktmåling Placeres på motivet Bemærk • [Spot] kan ikke vælges i filmtilstand. • Funktionen Registrering af ansigter kan ikke bruges, når du har indstillet Lysmålermetode til andet end [Multi]. • Lysmålermetode er fastlåst på [Multi] i følgende situationer: – Intelligent Autojustering – Tilstanden Nem optagelse – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 59 DK