Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Scenegenkendelse I

Scenegenkendelse I tilstande Automatisk justering, registrerer kameraet automatisk optageforholdene og tager derefter billedet. Når der registreres et bevægelse, øges ISO-følsomheden i overensstemmelse med bevægelserne for at reducere motivslør (Registrering af bevægelse). 1 MENU t (Scenegenkendelse) t den ønskede tilstand (Auto) (Avanceret) Eksempel på billede, hvor (Modlys) er blevet aktiveret. Guide og ikon til scenegenkendelse Kameraet genkender følgende motivtyper. Når kameraet finder det optimale motiv, vises det tilsvarende ikon og guide. (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro), (Portræt) Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest optimale indstillinger og optager billedet. Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest optimale indstillinger. Hvis kameraet genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt), ændres indstillingen automatisk, og der optages et andet billede. • Når du tager to billeder efter hinanden, skifter + tegnet på ikonet farve til grøn. • Når der optages to rammer, vises de to billeder ved siden af hinanden umiddelbart efter de er taget. • Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, tages der automatisk 2 billeder, og det billede, der indeholder åbne øjne, vælges automatisk. Du kan finde flere oplysninger om funktionen Reduktion af lukkede øjne i afsnittet "Hvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede øjne?". Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Scenegenkendelse understøtter ikke brug af digital zoom. • Scenegenkendelse er fastlåst på [Auto] i følgende situationer: – Når Serieoptagelse-tilstand er valgt – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] • Du kan vælge mellem blitzindstillingerne [Auto] og [Fra]. • Et -motiv (Tusmørke med stativ) kan ikke altid genkendes i omgivelser, hvor vibrationer forplantes til kameraet, selvom det er monteret på et stativ. • Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et -motiv (Tusmørke med stativ). Hold kameraet stille under optagelsen. • Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv – dette afhænger af situationen. Fortsættes r 60 DK

zTag to billeder, og vælg det bedste senere - det er mere praktisk! ([Avanceret]) I [Avanceret], når kameraet registrerer at en scene er svær at optage ( (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys) og (Modlysportræt)), ændrer det indstillingerne som følger, og tager to billeder med forskellige effekter, hvilket gør det muligt for dig at vælge det, du synes om. Første billede* Optagelse i Langsom synkro Optager i Langsom synkro med det ansigt, som blitzen fokuserer på, som guide Optagelse i Langsom synkro Optager med blitzen Optager med det ansigt, som blitzen fokuserer på, som guide * Når blitzen indstilles til [Auto]. Andet billede Optager med øges følsomhed og nedsat rystelse Optager med øget følsomhed med ansigtet som guide og nedsat rystelse Optager med endnu langsommere lukkerhastighed uden at øge følsomheden Optager med baggrunden justeret for lysstyrke og kontrast (DRO plus) Optager med lysstyrken, kontrasten i ansigtet og baggrunden justeret (DRO plus) zHvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede øjne? Når indstilles til [Avanceret], tager kameraet automatisk to billeder efter hinanden* når det genkender (Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer det billede, hvor øjnene ikke er lukkede. Hvis øjnene er lukkede i begge billeder, vises beskeden "Lukket øje registreret". * undtagen når blitzen aktiveres/lukkerhastigheden er lav Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 61 DK