Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Følsomhed for

Følsomhed for smilregist. Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil. 1 MENU t (Følsomhed for smilregist.) t den ønskede tilstand (Stort smil) (Normalt smil) (Lille smil) Bemærk Registrerer et stort smil. Registrerer et normalt smil. Registrerer selv et lille smil. • Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene. • [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i følgende situationer: – Tilstanden Nem optagelse – I Panorering – Filmtilstand Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 62 DK

Registrering af ansigter Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk indstillingerne fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion. 1 MENU t (Registrering af ansigter) t den ønskede tilstand (Fra) (Auto) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Ramme til registrering af ansigter (orange) Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og fokuserer efter prioritet. Rammen til registrering af ansigter i hovedmotivet bliver orange. Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvt ned. Ramme til registrering af ansigter (hvid) Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering. Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal indstille fokus på. Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. Bemærk • [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i følgende situationer: – Tilstanden Nem optagelse – I Panorering – Filmtilstand • Du kan ikke vælge [Fra] når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller når lysmålermetoden er indstillet til [Multi]. • Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom. • Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. • Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt, afhængigt af forholdene. • Når du optager med Smiludløser, indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], også selvom den var indstillet til [Fra]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 63 DK